OVERSETTELSE & LOKALISERING

Oversettelser til rumensk, engelsk og norsk

OVERSETTELSESPROSESS AV MATERIALET

 • SENDE MATERIALER

 • TEKSTANALYSE

 • OVERSETTELSE OG LOKALISERING

 • DOKUMENT AUTORISERING PÅ ANMODNING

 • LEVERING AV MATERIALET

 • Juridiske og administrative oversettelser: kontrakter, registreringsbevis, vitneutsagn, vitneforklaringer, rettstvist dokumenter, rettsdokumenter, patenter
 • Finansielle dokumenter: regnskap, resultatregnskap, årlige rapporter, balanser, skatterapporter, investeringsrapporter, revisjonsrapporter, tausthetserklæring
 • Sertifikater og diplomer
 • Litteratur
 • Reiser
 • Offisielle dokumenter: sertifiserte oversettelser av fødsel, ekteskap, adopsjon, skilsmisse eller barnevern
 • Medisinske dokumenter: sykehistorie, medisinske brev, medisinske tidsskrifter, pasientjournaler, pasientens samtykkeerklæringer
 • Mote: Smykker og andre
 • Sports
 • Vitenskap
 • Nettsider og lokalisering: klær og sko

PRISEN FOR EN OVERSETTELSE AVHENGER AV SPRÅKPAR, VANSKELIGHETSGRAD OG HASTIGHETSGRAD.

RUMENSK – ENGELSK OVERSETTELSE

RUMENSK – ENGELSK OVERSETTELSE

ENGELSK – RUMENSK OVERSETTELSE

ENGELSK – RUMENSK OVERSETTELSE

RUMENSK – NORSK OVERSETTELSE

RUMENSK – NORSK OVERSETTELSE

NORSK - RUMENSK OVERSETTELSE

NORSK - RUMENSK OVERSETTELSE

ENGELSK – NORSK OVERSETTELSE

ENGELSK – NORSK OVERSETTELSE

NORSK – ENGELSK OVERSETTELSE

NORSK – ENGELSK OVERSETTELSE

BE OM EN PRISFASTSETTING

Răspundem de obicei în 15-30 minute în zilele lucrătoare